Where is Vratislav Čermák?

Movie Role
The Firemen's Ball (1967) člen plesového výboru