Where is Shin-ichiro Miki?

Movie Role
Pokémon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back (1998) Kojirō (voice)
Pokémon 3: The Movie (2000) Kojiro / Hitodeman/ Lizardon/ Nyorozo / Zubat (voice)
Pokémon the Movie 2000 (1999) Kojiro (voice)
Pokémon Heroes (2002) Kojiro / Crobat (voice)
Pokémon: Destiny Deoxys (2004) Kojiro (voice)
Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew (2005) Kojiro (voice)
I Want to Eat Your Pancreas (2018) Haruki's Father (voice)
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2020) Kojiro (voice)