Where is Ryō Narita?

Movie Role
Your Name. (2016) Katsuhiko Teshigawara (voice)
Belle (2021) Shinobu Hisatake (voice)