Where is Rina Akiyama?

Movie Role
Psycho Gothic Lolita (2010) Yuki