Where is Pavel Nový?

Movie Role
Little Otik (2001) otec Alžbětky