Where is Nobunaga Shimazaki?

Movie Role
Your Name. (2016) Tsukasa Fujii (voice)