Where is Nao Ōmori?

Movie Role
1-Ichi (2003) Ichi / Shiroishi
First Love (2019) Ōtomo
Ichi the Killer (2001) Ichi