Where is Milena Vukotić?

Movie Role
Nostalgia (1983) Civil Servant