Where is Mikhail Bychkov?

Movie Role
Dersu Uzala (1975) Otryad Arseneva