Where is Kristina Adamcová?

Movie Role
Little Otik (2001) Alžbětka