Where is Kimiko Ikegami?

Movie Role
House (1977) Gorgeous / Gorgeous’s Mother
The Man Who Stole the Sun (1979) Reiko Sawai (Zero)