Where is František Paska?

Movie Role
The Firemen's Ball (1967) člen plesového výboru