Where is Faye Wong?

Movie Role
Chungking Express (1994) Faye
2046 (2004) Wang Jing Wen