Where is Fan Siu-wong?

Movie Role
Ip Man (2008) Jin Shan Zhao / Kam Shan-Chau