Where is Doudou Gueye Thiaw?

Movie Role
Kirikou and the Sorceress (1998) Kirikou enfant (voice)